GODT AT VIDE

Når du lejer et lagerrum på Bornholm

Går du med tanker om at leje et lagerrum, er der visse ting, du skal overveje både
før og under en evt. lejeperiode. Disse overvejelser gør sig også gældende for
lagerrum på Bornholm.

BESTIL DEPOTRUM

Hvilke ting skal du have opbevaret?

Før du beslutter dig for at leje et lagerrum, skal du tage stilling til hvilke ting, du ønsker at få opbevaret på lagerhotel uden for din egen bopæl.

Behovet for mere opbevaringsplads kan opstå af flere årsager, men de hyppigste er flytning til og fra Bornholm, renovering af ejendom på privatadressen, midlertidige ophold i udlandet samt indflytning til en kærestes bopæl. Andre store forandringer i livet som fx skilsmisse, fødsler og dødsfald betyder ligeledes ofte, at der opstår et behov for kortere- eller længerevarende opbevaring af møbler, tøj, biler, cykler eller noget helt femte.

Husk altid at få dit indbo forsikret hos et forsikringsselskab. Bornholms Lagerhotel anbefaler Bornholms Brand, som har forsikret indbo hos en række tidligere lejere.

Afstand til din egen bolig

Har du behov for at leje et lagerrum, er det vigtigt at tage stilling til nogle forhold både inden og under en evt. lejeperiode. Dette gør sig naturligvis også gældende, når du kigger på opbevaringsrum på Bornholm.

Afhængigt af anvendelsen af det lejede lagerrum, er det vigtigt at du beslutter dig for, hvor langt du er villig til at køre for at sætte ting af eller hente ting, der allerede er opmagasineret. Skal du bruge det opbevarede indbo løbende, er det smart at vælge opbevaringsrum på Bornholm i nærheden af din egen bopæl på øen. Har du ikke fast tilgang til bil, er det ligeledes vigtigt at opbevare dit indbo så tæt på gode offentlige transportforbindelser, som muligt.

Lejeperiodens varighed

Uanset hvor længe du planlægger at leje et depotrum til dit indbo, er det vigtigt, at du forholder dig til opsigelsesfristen. Det gælder dog især ved kortere lejeperioder, hvor du måske kun benytter opbevaringsrummet ifm. en renovering af din bopæl.

Det er muligt at leje lagerrum helt ned til to måneder hos Bornholms Lagerhotel, hvilket ofte gør sig gældende i forbindelse med en flytning eller renovering. Oftest bliver lagerrummene på Bornholms Lagerhotel udlejet gennem perioder på over tre måneder og ofte meget længere. Når du opbevarer dit indbo på Bornholms Lagerhotel, er opsigelsesfristen en måned. Det vil sige, at hvis du opsiger din lejeaftale den 16. april, vil du kunne benytte rummet til og med den 16. maj, hvorefter lejeperioden for lagerrummet bliver stoppet.

Adgang til dine opbevarede ting

Med dit eget lagerrum får du fuld fleksibilitet hvad angår afhentning og afsætning af ditindbo.

Når du har besluttet hvad du ønsker at opbevare på et lagerhotel på Bornholm, skal du dernæst overveje hvor ofte du vil få brug for at tilgå dine ting. Opbevarer du eksempelvis ekstra cykler til når du får familien fra København på besøg en gang om måneden, er det vigtigt, at du overvejer hvor i depotrummet du sætter dem, så du nemt kan flytte dem ind og ud. Opbevarer du derimod indbo, fordi du er flyttet sammen med din kæreste, er det langt bedre at pakke dette ned i pap- eller plastikkasser til stabling bagerst i dit bornholmske lagerrum. Husk at sætte de tungeste kasser nederst - og at mærke kasserne tydeligt, så du nemt kan tilgå den tingdu mangler.

Lagerrummets størrelse

Uanset om du skal du leje et lagerrum for en kortere eller en længere periode, kan det godt betale sig at tænke over hvilken størrelse, rummet skal være.

Har du udelukkende dine ting i flyttekasser, vil du som hovedregel skulle bruge mindre plads end du regner med. Skal du derimod have opbevaret ting af forskellig størrelse og indpakning, fx cykler, møbler og tøj, skal du beregne mere plads. Dette skyldes først og fremmest, at det er sværere at stable de genstande, der er af forskellig form og størrelse, men en lige så vigtig grund er, at du skal bruge mere plads til at bevæge dig rundt i rummet, når du skal bugsere en cykel ud, end hvad tilfældet er, når du skal have fat i en enkelt flyttekasse blandt mange andre.

Gode råd, når du skal vælge størrelse på dit lagerrum:

  • -Skriv ned, hvad du skal have opmagasineret i dit lagerrum. Det giver dig mulighed for at definere størrelsen på dit rum men listen kan også være et redskab til at huske dig selv på, hvad du rent faktisk har stående i dit lagerrum
  • -Husk at du kan stable i højden - til en vis grænse
  • -Overvej hvor ofte du skal bruge de genstande, du har opbevaret. Skal du ofte forbi lagerhotellet for at hente eller sætte ting af, er det en god ide at have et par ekstra kvadratmeter, så du nemt kan komme frem og tilbage med de ting, der skal ind og ud af opbevaringsrummet

Sikkerhed er vigtigt i dit depotrum

Inden du vælger din udbyder af depotrum, uanset om det er på Bornholm eller i resten af Danmark, er det meget vigtigt, at du tager dine forholdsregler i forhold til sikkerhed. Nedenfor er listet nogle af de væsentligste ting, som du skal tage med ind i din betragtning.

Er lagerhotellet videoovervåget?

Det er vigtigt at udbudne gæster ikke inviteres indenfor i det lagerhotel, som du vælger at benytte. En af de metoder, som der typisk benyttes på lagerhoteller er videoovervågning. Dels har videoovervågning en præventiv effekt overfor ubudne gæster, og dels er der mulighed for at gense, hvad der er sket, hvis uheldet skulle være ude og der har været indbrud. Mange lagerhoteller er heldigvis videoovervåget i dag. På Bornholm opleves yderst sjældent indbrud, hverken på lagerhotellet eller i private hjem. Dog anbefales det, at man vælger et lagerhotel, hvor der er videoovervågning, da man aldrig kan have for meget sikkerhed, når det drejer sig om dit private indbo (der typisk har høj affektionsværdi for dig).

Er dit indbo forsikret?

Inden du vælger dit lagerhotel, skal du gøre dig det klart hvorvidt dine ting er forsikret eller ej, når de opbevares øvrige steder end i dit private hjem. Typisk påtager lagerhotellet sig ikke risikoen for dit indbo og dermed forsikres dette ikke af lagerhotellet, Mange forsikringsselskaber opkræver en (mindre) ekstra præmie, hvis du ønsker at opbevare dine ting i et lagerhotel, uanset om det er på Bornholm eller øvrige steder i Danmark. Det er vigtigt, at du forsikrer dine ting fra første dag du har dit indbo opbevaret i et lagerhotel.

Har du dit eget depotrum?

Hvis du skal opbevare personlige ejendele, der f.eks. har høj affektionsværdi, er det meget vigtigt, at du har dit indbo opbevaret i dit eget depotrum. I sjældne tilfælde (hvor dit indbo har lav eller ingen værdi) kan det være okay, at du opbevarer dit indbo i en større lagerhal, sammen med øvrige lejere. Det er meget vigtigt, at du får afklaret kapaciteten på lagerhotellet inden du vælger løsning.

Er dit indbo i et aflåst depotrum?

Er det vigtigt, at dine ting er i et aflåst depotrum, hvis der er kode til selve lagerhotellet? Det korte svar er: ja. Mange lagerhotellet er af en vis størrelse og det betyder, at man typisk har placeret mange depotrum op ad hinanden. Derfor skal man sikre sig, at ens indbo er forsvarligt låst inde. Det er vigtigt, at man afklarer med lagerhotellet (inden man vælger lagerhotel) om de sørger for, at aflåse depotrummet eller om man selv skal sørge for dette (f.eks. med en hængelås). Hos Bornholms Lagerhotel har kun du adgang til dit lagerrum, da du skal medbringe din egen hængelås. Det giver den største sikkerhed, at du selv har kontrol over hvem der kan tilgå dit indbo.

Er der kode ved ingangen til lagerhotellet?

Mange lagerhoteller har typisk en adgangskode eller lignende ved deres hovedindgang. Det er vigtigt, at man undersøger forholdene på stedet, inden man tegner en kontrakt. Opdager man at der er adgang for udbudne gæster efter kontraktindgåelse (og at man på den baggrund ikke ønsker at fortsætte kontrakten), kan det i nogle tilfælde være svært at komme hurtigt ud af kontrakten igen. Man skal derfor sikre sig, at der er en nem, men sikker, adgang til lagerhotellet (f.eks. med nøgleboks eller digtial lås).

Skal der indgås en kontrakt med lagerhotellet?

Det kan måske være fristende at indgå en mundtlig og hurtig aftale med lagerhotellet (der måske kan føre til en billigere månedlige leje for dit deporum). Dette er dog ikke anbefalelsesværdigt, da en kontraktlig indgåelse er din juridiske sikkerhed for, at der er overensstemmelse og forventningsafstemning mellem lejer og udlejer. Det er meget vigtigt, at du gennemlæser din kontrakt grundigt inden du underskriver. Der er typisk nogle forholdsregler, som du skal tage, når du indgår en kontrakt med et lagerhotel og det er vigtigt, at du har dette på plads, når du flytter dit indbo ind i lagerhotellet. Det kan eksempelvis være forsikringsspørgsmål, der bør afklares inden underskrivelse af kontrakten til dit depotrum.

Adgangsforhold til lagerrummet

Bornholms lagerhotel ligger tæt på Rønne (Nylars) og midt i Svaneke. Lagerhotellets tilkørselsforhold er dermed gode, ligesom at muligheden for at køre helt op til lagerrummet med både bil og varebil er noget mange af vores kunder benytter sig af. Det skal nemlig være så nemt som muligt at læsse sine ejendele af i lagerrummet uden at skulle fragte dem særligt langt i favnen eller med sækkevogn. Når du lejer dig ind hos Bornholms Lagerhotel, får du adgang til dit eget lagerrum, som du frit kan benytte hele døgnet. Det betyder, at du har fuld fleksibilitet til at komme og gå, når du ønsker det, så du selv kan bestemme hvornår du vil rydde op, køre væk eller bytte garderoben, når sæsonerne skifter.
Pris

Prisen på dit deptorum er naturligvis vigtigt. Mange lagerhoteller er rigtig dyre og du kan nemt betale over 200 kr/m2 per måned (i storbyerne), mens du ofte kan få lagerhoteller til under 60 kr/m2 uden for byerne. Bornholm hører til et af de billigste steder i landet, at have opbevaret sit indbo i et lagerhotel. Du skal dog være opmærksom på mange ting inden du beslutter dig for at vælge det dyre eller billige depotrum. Her er listet nogle af de væsentligste ting, som du skal tage med i din betragtning.

Hvordan er tilkørselsforhold til opbevaringsrummet?

Hvis det er besværligt at komme tæt på sit depotrum, enten med trailer eller varevogn, skal man overveje om den eventuelt billige pris gør det op for det ekstra arbejde, som der typisk er, hvis man skal bære sine ting langt.

Hvor mange m3 (kubikmeter) er depotrummet?

Det er vigtigt, at du kan stable højt, da dette giver dig mulighed for at udnytte dine kvadratmeter ekstra meget og dermed få mere for pengene. Mange lagerhoteller har ikke meget mere end to meter i højden og dette giver en uforholdsmæssig høj m3-pris, i forhold til depotrum, hvor der f.eks. er over tre meter i højden. Derfor anbefales det altid, at du undersøger, hvor mange m3 depotrummet er, inden du indgår en kontrakt.

Er lagerhotellet bemandet?

Serviceniveauet er et af de parametre, som kan være svært at vurdere, inden indgåelse af kontrakten med lagerhotellet. Det er f.eks. rart at kunne træffe personalet i lagerhotellet og evt. få en fremvisning, inden du vælger dit depotrum. Du skal derfor vurdere, om det betyder noget for dig om du kan få fysisk kontakt til personalet f.eks. i dagtimerne eller alternativt, at du kan mødes med dem fysisk, hvis du beder om det per telefon eller e-mail.

Kan man træffe personalet, enten fysisk eller per telefon/e-mail?

Man har typisk mange spørgsmål inden man vælger sit depotrum, og derfor er tilgængeligheden til personale ofte et parameter, som du skal tage med ind i din overvejelse. Er lagerhotellets ansatte nemme at træffe per telefon, e-mail eller via deres hjemmeside? Hvis man har oplevelsen af, at personalet ikke er tilgængeligt, kan dette ofte også være et udtryk for, at lagerhotellet ikke er værd at smide sine penge efter. Der er mange lagerhoteller, der ikke er tilgængelige uden for normal arbejdstid eller i weekender. Når man flytter sit indbo er det typisk i disse tidsrum og derfor skal man også sikre sig, at personalet er tilgængeligt uden for normal arbejdstid og gerne vil strække sig for at yde den gode kundeoplevelse. Hos Bornholms Lagerhotel ved vi, at fleksibilitet betyder meget, og derfor gør vi os umage med at hjælpe vores kunder på de tidspunkter, der passer dem.

Hvordan er bindingsperioden i kontrakten?

Modsat mange andre lagerhoteller tilbyder vi løbende abonnement helt uden binding. Opsig dit abonnement når som helst. Du betaler kun for løbende måned plus én måned, som allerede er dækket af dit depositum.

Gratis ydelser

Der er stor forskel på hvilke gratis ydelser, som lagerhoteller tilbyder dig som kunde. Man skal ofte være opmærksom på mange ting udover f.eks. pris, lokation mv., når man er på udkig efter det rette opbevaringsrum.

Nedenfor er nævnt nogle typiske ting, som man skal tage med ind i sin betragtning, inden man vælger sig lagerhotel.

Kan man få adgang 24/7?
Er der tilstrækkeligt med remedier tilstede i lagerhotellet (f.eks. sækkevogn, palleløfter, "møbelhund" mv.?
Service: Er personalet til at få fat i (også uden for normal arbejdstid)?