Sikkerhed er vigtigt i dit depotrum

Sikkerhed er vigtigt i dit depotrum

Inden du vælger din udbyder af depotrum, uanset om det er på Bornholm eller i resten af Danmark, er det meget vigtigt, at du tager dine forholdsregler i forhold til sikkerhed. Nedenfor er listet nogle af de væsentligste ting, som du skal tage med ind i din betragtning. 


  • Er lagerhotellet videoovervåget?


Det er vigtigt at udbudne gæster ikke inviteres indenfor i det lagerhotel, som du vælger at benytte. En af de metoder, som der typisk benyttes på lagerhoteller er videoovervågning. Dels har videoovervågning en præventiv effekt overfor ubudne gæster, og dels er der mulighed for at gense, hvad der er sket, hvis uheldet skulle være ude og der har været indbrud. 

Mange lagerhoteller er heldigvis videoovervåget i dag. På Bornholm opleves yderst sjældent indbrud, hverken på lagerhotellet eller i private hjem. Dog anbefales det, at man vælger et lagerhotel, hvor der er videoovervågning, da man aldrig kan have for meget sikkerhed, når det drejer sig om dit private indbo (der typisk har høj affektionsværdi for dig). 


  • Er dit indbo forsikret?


Inden du vælger dit lagerhotel, skal du gøre dig det klart hvorvidt dine ting er forsikret eller ej, når de opbevares øvrige steder end i dit private hjem. Typisk påtager lagerhotellet sig ikke risikoen for dit indbo og dermed forsikres dette ikke af lagerhotellet, Mange forsikringsselskaber opkræver en (mindre) ekstra præmie, hvis du ønsker at opbevare dine ting i et lagerhotel, uanset om det er på Bornholm eller øvrige steder i Danmark. Det er vigtigt, at du forsikrer dine ting fra første dag du har dit indbo opbevaret i et lagerhotel. 


  • Har du dit eget depotrum?


Hvis du skal opbevare personlige ejendele, der f.eks. har høj affektionsværdi, er det meget vigtigt, at du har dit indbo opbevaret i dit eget depotrum. I sjældne tilfælde (hvor dit indbo har lav eller ingen værdi) kan det være okay, at du opbevarer dit indbo i en større lagerhal, sammen med øvrige lejere. Det er meget vigtigt, at du får afklaret kapaciteten på lagerhotellet inden du vælger løsning. 


  • Er dit indbo i et aflåst depotrum?


Er det vigtigt, at dine ting er i et aflåst depotrum, hvis der er kode til selve lagerhotellet? Det korte svar er: ja. Mange lagerhotellet er af en vis størrelse og det betyder, at man typisk har placeret mange depotrum op ad hinanden. Derfor skal man sikre sig, at ens indbo er forsvarligt låst inde. Det er vigtigt, at man afklarer med lagerhotellet (inden man vælger lagerhotel) om de sørger for, at aflåse depotrummet eller om man selv skal sørge for dette (f.eks. med en hængelås). Hos Bornholms Lagerhotel har kun du adgang til dit lagerrum, da du skal medbringe din egen hængelås. Det giver den største sikkerhed, at du selv har kontrol over hvem der kan tilgå dit indbo.


  • Er der kode ved ingangen til lagerhotellet?


Mange lagerhoteller har typisk en adgangskode eller lignende ved deres hovedindgang. Det er vigtigt, at man undersøger forholdene på stedet, inden man tegner en kontrakt. Opdager man at der er adgang for udbudne gæster efter kontraktindgåelse (og at man på den baggrund ikke ønsker at fortsætte kontrakten), kan det i nogle tilfælde være svært at komme hurtigt ud af kontrakten igen. Man skal derfor sikre sig, at der er en nem, men sikker, adgang til lagerhotellet (f.eks. med nøgleboks eller digtial lås).


  • Skal der indgås en kontrakt med lagerhotellet?


Det kan måske være fristende at indgå en mundtlig og hurtig aftale med lagerhotellet (der måske kan føre til en billigere månedlige leje for dit deporum). Dette er dog ikke anbefalelsesværdigt, da en kontraktlig indgåelse er din juridiske sikkerhed for, at der er overensstemmelse og forventningsafstemning mellem lejer og udlejer. Det er meget vigtigt, at du gennemlæser din kontrakt grundigt inden du underskriver. Der er typisk nogle forholdsregler, som du skal tage, når du indgår en kontrakt med et lagerhotel og det er vigtigt, at du har dette på plads, når du flytter dit indbo ind i lagerhotellet. Det kan eksempelvis være forsikringsspørgsmål, der bør afklares inden underskrivelse af kontrakten til dit depotrum.


Læs mere her: