Afstand til din egen bolig
Bornholms Lagerhotel ligger tæt på Rønne og godt placeret på Bornholm

Afstand til din egen bolig

Har du behov for at leje et lagerrum, er det vigtigt at tage stilling til nogle forhold både inden og under en evt. lejeperiode. Dette gør sig naturligvis også gældende, når du kigger på opbevaringsrum på Bornholm,


Afhængigt af anvendelsen af det lejede lagerrum, er det vigtigt at du beslutter dig for, hvor langt du er villig til at køre for at sætte ting af eller hente ting, der allerede er opmagasineret. Skal du bruge det opbevarede indbo løbende, er det smart at vælge opbevaringsrum på Bornholm i nærheden af din egen bopæl på øen. Har du ikke fast tilgang til bil, er det ligeledes vigtigt at opbevare dit indbo så tæt på gode offentlige transportforbindelser, som muligt. 


Andet du skal være opmærksom på er bl.a.